Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesna ağır semaisi

Sözleri

Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ
Anka-yı dil ü cânı sayd eyledi bî-pervâ
Gel kandesin ey meh-rû feryâdım işit Yâ Hû
Gözyaşım ile her sû oldu yine bir deryâ

Türkçe karşılığı:
Az bulunur bir sevgili, emsali görülmemiş bir boy, gönül ve can kuşunu pervasızca avladı.
Ey ay yüzlü, gel, neredesin?
Ey Allahım, feryadımı işit.
Gözyaşlarım ile yine her taraf bir denize döndü.

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Ferahfezâ makamı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin Bir Dilber-i Nadide Bir Kamet-i Müstesna

Mustafa Doğan Dikmen

M.Doğan DİKMEN-Bir Dilber-i Nâdide Bir Kamet-i Müstesna Meded Ey (FERAH FEZA)R.G.

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Bir Dilber-i Nâdide Bir Kamet-i Müstesna (PEŞREVLİ)(FERAH FEZA)R.G.

Notası

Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ notası