Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Ferahfezâ makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ
Anka-yı dil ü cânı sayd eyledi bî-pervâ
Gel kandesin ey meh-rû feryâdım işit Yâ Hû
Gözyaşım ile her sû oldu yine bir deryâ

Türkçe karşılığı

Az bulunur bir sevgili, emsali görülmemiş bir boy, gönül ve can kuşunu pervasızca avladı.
Ey ay yüzlü, gel, neredesin?
Ey Allahım, feryadımı işit.
Gözyaşlarım ile yine her taraf bir denize döndü.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Mustafa Doğan Dikmen

Vedat Kaptan Yurdakul

Notası

Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ notası - 1
Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ notası - 2

Bir yanıt yazın