Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Şâkir Ağa
Makâmı: Ferahnâk makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir
Reftârı güzel kameti ar’ar bedelimdir
Tîr-i nigeh-i gamzesi ger eylese te’sîr
Cânım da n’ola hayli zamandır emelimdir

Türkçe karşılığı
Gönül bir dilbere düştü ki gönlümün sevgilisidir.
Yürüyüşü güzeldir, boyu dağ servisini andırır.
Eğer bakışlarının oku canıma isabet etse bile gam yemem, çünkü o, hayli zamandır emelimdir.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Bir Dilbere Dil Düştü Ki Mahbub-u Dilimdir (Ney Tak.)(FERAH NAK)R.G.

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Bir Dilbere Dil Düştü Ki Mahbûb-ı Dilimdir

Münip Utandı

Münip Utandı - Bir Dil Düştü Ki Mahbubu Dilimdir (Official Audio)

Yaprak Sayar

Yaprak Sayar - Bir Dilbere Dil Düştü Ki Mahbûb-ı Dilimdir

Notası

Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir notası - 1
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir notası - 2