Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece

Bestesi Hacı Sâdullah Ağa‘ya, güftesi Enderûnî Vâsıf‘a ait olan, muhayyer makâmı, yürük semâî usûlündeki yürük semâî.

Sözleri

Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece
Ayın ondördü gibi dün gece meclisde idi
Pek sarıldı bana ol servi hıramân bu gece
Kande akşamlayacak ol meh-i tâbân bu gece

Video yorumları

Münip Utandı

Münip Utandı - Bir Elif Çekti Yine [ Aynalı Kavak’tan Kalamış’a © 1995 Kalan Müzik ]

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Ah bir elif çekti yine sîneme cânan bu gece

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Bir elif çekti yine sîneme cânan bu gece

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Bir Elif Çekti Yine Sîneme Cânân Bu Gece (MUHAYYER)R.G.

Notası

Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece notası - 1
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece notası - 2

Yorumunuz