Selânikli Ahmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter
Sağ iken öldüm, harâb oldum, helâk oldum yeter
Pây-i ağyâre serildim sanki hâk oldum yeter
Sağ iken öldüm, harâb oldum, helâk oldum yeter

Sûznâk: Yanmak, tutuşmak, yakıcı (Farsça)

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Sâbite Tur Gülerman

Ali Osman Akkuş

Mustafa Doğan Dikmen

Çiğdem Yarkın

Notası

Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter notası

Bir yanıt yazın