Bir haber ver ey sabâ n’oldu gülistânım benim

Eserin künyesi

Besteleyen: Bimen Şen
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Acem aşîrân makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir haber ver ey sabâ n’oldu gülistânım benim
Kimler ile salınır serv-i hırâmânım benim
Bülbül-i müştâkının ağladığın yâr işidip
Hârler ile mi açılır verd-i handânım benim

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim

Recep Birgit

Recep Birgit - Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Bir Haber Ver Ey Sabâ N'oldu Gülistânım Benim

Mustafa Doğan Dikmen, Yaprak Sayar ve Merve Ceren Tağyer

MERVE CEREN TAĞAYER Dokunma kalbime zira pek incedir kırılır

Notası

Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim notası

Yorumunuz