Bir meleksin nûra garkolmuş serâpâ gül-tenin

Bestesi Arşak Çömlekciyan‘a, güftesi Bedri Ziyâ Aktuna’ya ait olan, uşşak makâmı, ağır Aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bir meleksin nûra garkolmuş serâpâ gül-tenin
Ömrüme yanmam eğer koynunda can versem senin
Çeşm-i âlem bir güzel görsün çıkar pirâhenin
Ömrüme yanmam eğer koynunda can versem senin

Video yorumları

Hilâl Çelebi

Hilâl Çelebi ~ Bir meleksin nûra gark olmuş

Cevdet Bolvadin

Ahmet Cevdet Bolvadin Bir meleksin nûra gark olmuş serâpa gül tenin

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Bir Meleksin Nûra Garkolmuş Serâpâ Gül Tenin (UŞŞAK)R.G.

Notası

Bir meleksin nûra garkolmuş serâpâ gül-tenin notası

Yorumunuz