Nûri Halil Poyraz

Eserin künyesi

Bestecisi: Nûri Halil Poyraz
Güfte şairi: Melâhat Akan
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir neş’e umdu gönül, serâpâ keder oldum
Göründü, geçti bahar, hazânla, heder oldum
Bülbülle hem-derdim ben, her ân âh eder oldum
Göründü, geçti bahar, hazânla, heder oldum

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Bir Neşe Umudu [ Arşiv Serisi © 1999 Kalan Müzik ]

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Bir neş'e umdu gönül serâpâ keder oldum

Mefharet Yıldırım

Mefharet Yıldırım - Bir neş'e umdu gönül serâpâ keder oldum

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Bir neş'e umdu gönül serâbâ keder oldum

Dilek Türkan

Dilek TÜRKAN-Bir Neş'e Umdu Gönül Serâpâ Keder Oldum (NİHAVEND)R.G.

Notası

Bir neş'e umdu gönül, serâpâ keder oldum notası

Bir yanıt yazın