Bir pür cefâ hoş dilberdir

Bestesi ve güftesi Sultan 3. Selim‘e ait olan, bûselik makâmı, evfer usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bir pür cefâ hoş dilberdir
Müptelâyım hayli demdir
Elbet gönül arzu eyler
Gül yanağı her şeb terdir

Nakarat:
Görebilsem, sevebilsem yâr yâr aman
Gül yanağı her şeb terdir

Yalvardıkça inad eder
İnsâf eyle gayrı yeter
Üzerine pek varamam
Korkarım ki kaçar gider

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Bir Pür Cefâ Hoş Dilberdir (BÛSELİK)R.G.

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Bir pür cefâ hoş dilberdir

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Bir Pür Cefâ Hoş Dilberdir (BÛSELİK)R.G.

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Bir Pür Cefâ Hoş Dilberdir (BÛSELİK)R.G.

Ayşen Birgör

AYŞEN BİRGÖR-KANUN TAKSÎMİ-BİR PÜR-CEFÂ HOŞ DİLBERDİR

Eylül Turan

Eylül TURAN-Bir Pür Cefâ Hoş Dilberdir (BÛSELİK)R.G.

Notası

Bir pür cefâ hoş dilberdir notası

Yorumunuz