Şevki Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Mehmet Hafîd Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi
Bir taraftan sıkıyor cânımı dehrin sitemi
Bir taraftan yakıyor nâire-i dem be demi
Kurtar Allah için olsun çekemem böyle gamı

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi

Recep Birgit

Recep Birgit - Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi

Eliz Avaroğlu

Eliz AVAROĞLU-Bir Taraftan Üzüyor Gönlüm Hicrin Elemi (HİCAZ)R.G.

Notası

Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi notası

Bir yanıt yazın