Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım

Eserin künyesi

Besteleyen: Ferit Sıdal
Sözünü yazan: Hayri Mumcu
Makamı: Hicâz makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım
Heyhât yine ben ateş-i hicran ile yandım
Zülfün öperek dün gece rüyadan uyandım
Heyhât yine ben ateş-i hicran ile yandım

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım

Neşe Can

Neşe Can - Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım

Eylül Turan

Eylül TURAN-Birlikte Geçer Ömrümüzün Günleri Sandım (HİCAZ)R.G.

Notası

Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım notası

Yorumunuz