Şevki Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Sâbih Şevket Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım
Bilsen neler etmekte bana baht-ı siyâhım
Olmazsan eğer sen de benim cây-i penâhım
Dinler mi acep başkası bu nâle vü âhım

Yansın mı gönül bu elem ü derd ile nâre
İster misin açsın dil-i bî-çârede yâre
Bulmazsan eğer sen de benim derdime çâre
Dinler mi acep başkası bu nâle vü âhım

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Bîzar Ediyor Alemi Bu Hali Tebahım (UŞŞAK)R.G.

Notası

Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım notası

Bir yanıt yazın