Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Ferahfezâ makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Bu gece, ben yine, bülbülleri hâmûş ettim
Âh ü feryâd ederek, âlemi bîhûş ettim
Tâk-i eflâke reşîd oldu, yine nağme-i âh
Bülbül-âsâ gece tâ subha kadar cûş ettim

Serv-i bülendim, ah işve pesendim
Gel, kendi efendim
Dil sende, gözüm hüsnüne hayrette
Nazlı cenânım, kaşı kemânım

İlk kıtanın Türkçe karşılığı

Bu gece ben yine bülbülleri susturdum; zira ahım ve feryadım dünyâyı kapladı.
Âhımın nağmeleri gökkubbeye yükseldi.
Geceden sabaha kadar bülbül gibi coştum.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim

Ahat Uruk ve Ayşe Ekiz

Ahat URUK - Bu Gece Ben Yine Bülbülleri

Melihat Gülses

Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim- Melihat Gülses

Behiye Aksoy

Behiye Aksoy - Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim

Notası

Bu gece, ben yine, bülbülleri hâmûş ettim notası

Bir yanıt yazın