Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi

Eserin künyesi

Beste: Rıfat Bey
Güfte: Süleyman Nahifi
Makam: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûl: Düyek usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi
O şûha hâle münâsib hikâye söylendi
Nigâh-ı işvesi etti ifâde gamzesine
O nükteler ki o şirin edâya söylendi

Ferâgat etmedi âhdan görünce ol yâri
Hezâr kerre dil-i bi-nevâya söylendi
Tutuştu yandı çıkardı sipihre feryâdı
Meğer ki sûz-i dilim gûş-i nâya söylendi

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin- Bu Şeb Reca-yı Dil Ol Dilrubaya Söylendi

Doç. Dr. Adnan Çoban

BU ŞEB RECÂ-YI DİL OL DİL-RÜBÂYA SÖYLENDİ

Notası

Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi notası

Yorumunuz