Rıfat Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Rıfat Bey
Güfte şairi: Süleyman Nahifi
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bu, şeb recâ-yı dil, ol dil-rübâya, söylendi
O şûha, hâle münâsib hikâye, söylendi
Nigâh-ı işvesi, etti ifâde gamzesine
O nükteler ki, o şirin edâya, söylendi

Ferâgat etmedi, âhdan görünce, ol yâri
Hezâr kerre, dil-i bi-nevâya, söylendi
Tutuştu, yandı, çıkardı sipihre feryâdı
Meğer ki, sûz-i dilim gûş-i nâya, söylendi

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin- Bu Şeb Reca-yı Dil Ol Dilrubaya Söylendi

Doç. Dr. Adnan Çoban

BU ŞEB RECÂ-YI DİL OL DİL-RÜBÂYA SÖYLENDİ

Notası

Bu, şeb recâ-yı dil, ol dil-rübâya, söylendi notası

Bir yanıt yazın