Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Keçecizâde İzzet Molla
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bülbül yetişir, bağrımı hûn etti, figânın
Zabteyle dehânın
Hançer gibi, deldi, yüreğim, tîr-i zebânın
Te’sîr-i lîsânın
Ben uğramışım, zannım odur, illet-i aşka
Hiç eyleme, şüphe
Bir fâidesi olmadı, zîrâ hükemânın
Tedbîr-i devânın

Video yorumları

Tulûn Korman

Tülin Korman - Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın

Rahmi Sönmezocak

Rahmi Sönmezocak - Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın

Ahmet Üstün

Ahmet Üstün - Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın

Notası

Bülbül yetişir, bağrımı hûn etti, figanın notası - 1
Bülbül yetişir, bağrımı hûn etti, figanın notası - 2

Bir yanıt yazın