Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Keçecizâde İzzet Molla
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın
Zabteyle dehânın
Hançer gibi deldi yüreğim tîr-i zebânın
Te’sîr-i lîsânın
Ben uğramışım zannım odur illet-i aşka
Hiç eyleme şüphe
Bir fâidesi olmadı zîrâ hükemânın
Tedbîr-i devânın

Video yorumları

Tulûn Korman

Rahmi Sönmezocak

Ahmet Üstün

Notası

Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın notası - 1
Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın notası - 2

Bir yanıt yazın