Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın

Eserin künyesi

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Keçecizâde İzzet Molla
Makam: Segâh makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın
Zabteyle dehânın
Hançer gibi deldi yüreğim tîr-i zebânın
Te’sîr-i lîsânın
Ben uğramışım zannım odur illet-i aşka
Hiç eyleme şüphe
Bir fâidesi olmadı zîrâ hükemânın
Tedbîr-i devânın

Video yorumları

Tulûn Korman

Tülin Korman - Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın

Rahmi Sönmezocak

Rahmi Sönmezocak - Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın

Ahmet Üstün

Ahmet Üstün - Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın

Notası

Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın notası - 1
Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın notası - 2

Yorumunuz