Rahmi Sönmezocak

Ses sanatçısı Rahmi Sönmezocak, 1936 yılının Şubat ayında İstanbul’un Eyüp – Akarçeşme semtinde dünyâya gelmiştir.

Okul sıralarında müzik merakından dolayı, ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker‘le yapmıştır.

Daha sonra, aynı azim ve merakla, Nuri Halil Poyraz‘ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini artırmıştır.

Bu arada İstanbul Radyosu’nun 1954 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesâri Âsım Arsoy ve Mustafa Nâfiz Irmak gibi hocalardan çok istifâde etmiştir.

Bu çalışmaların yanı sıra, Melahat Pars‘tan da bir çok eser meşk etmiş ve ud çalmayı öğrenmiştir.

1960 yılında evlenmiş, 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı İcrâ Heyeti imtihanı kazanarak, kadrosunu buraya nakletmiştir.

Rahmi Sönmezocak, 1982 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olmuş, 1982 yılından itibaren İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı’nda Repertuar hocalığı yapmıştır. Kaynak: eyupmusiki.com

Bir yanıt yazın