Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ

Eserin künyesi

Beste: Küçük Mehmed Ağa
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Zâvil makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ
Gül-i rengînsin ammâ hem-nişîn-i hârsın hayfâ
Güzelsin bî-bedelsin söz götürmez hüsnün ammâ kim
Pek âhen-dil kat’-ı hûn-rîz çok gaddarsın hayfâ

Türkçe karşılığı:
Bulunmaz bir genç sevgilisin, ama yazık ki başkalarıyla gönül eğlendiriyorsun.
Harika bir gülsün, ama yazık ki dikenlerle birliktesin.
Güzelsin, paha biçilmezsin, güzelliğine söyleyecek söz yoktur ama yazık ki katı yüreklisin, kan dökücüsün ve çok gaddarsın.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Bulunmaz Nevcivânsın Hemdem-i Ağyârsın Hayfa (ZAVİL)R.G.

Zeki Müren

Bulunmaz Nev-civansın Hem-dem-i Ağyârsın Hayfa

Ahmet Özhan

Ahmet Özhan Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ

Notası

Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ notası - 1
Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ notası - 2

Yorumunuz