Enfî Hasan Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Enfî Hasan Ağa
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir
Fedâ edip uşşâkını âlûde-hûn olmuş gelir
Çâre-sâz ol ey tabîb-i cân ü dil bu hastaya
Kûyine dermân için zâr ü zebûn olmuş gelir

Türkçe karşılığı

O güzelin lâl rengine bürünüp, kıpkızıl görünmesinin sebebi, giydiği kırmızı elbiseler değil, öldürdüğü âşıklarının üzerine bulaşan kanıdır.
Ey can ve gönül tabibi, bu hasta âşığının derdine çare ol; zira o, derdine bir derman bulabilmek için ağlayıp inleyerek, acz içinde ayağına gelmiştir.

Video yorumları

Muazzez Abacı

Came-i Sürh İle Sanma Lal-Gun Olmuş Gelir

Münip Utandı

Münip Utandı - Câme-i Sürh ile Sanma Lâ’l-gûn Olmuş Gelir

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Came-i sürh ile sanma lal gun olmuş gelir

Notası

Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir notası

Bir yanıt yazın