Kanûnî Ahmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Kanûnî Ahmet Bey
Makâmı: Bestenigâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Hangi güne dek dide buna muntazır olsun
Teşrif-i kudûmunla gönül müftehir olsun
Üftâdene göster yüzünü ayda bir olsun

Video yorumları

Bekir sıdkı Sezgin

Ayla Büyükataman

Ayten Zenger

Elif Güreşçi

Ahmed Şâhin

Notası

Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun notası

Bir yanıt yazın