Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma
Hasta-i hicrân-ı âşkım gel yetiş imdâdıma
Çâre-saz ol vuslatınla hâtır-ı nâ-şâdıma
Hasta-i hicrân-ı âşkım gel yetiş imdâdıma

Video yorumları

Tülin Yakarçelik

Vedat Kaptan Yurdakul

Hasan Eylen

Notası

Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma notası - Rast

Bir yanıt yazın