Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma

Eserin künyesi

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Rast makâmı
Usûl: Devr-i hîndî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma
Hasta-i hicrân-ı âşkım gel yetiş imdâdıma
Çâre-saz ol vuslatınla hâtır-ı nâ-şâdıma
Hasta-i hicrân-ı âşkım gel yetiş imdâdıma

Video yorumları

Tülin Yakarçelik

Tülin Yakarçelik - Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Çeşm-i Mahmûrun Sebeptir Nâle-vü Feryâdıma (HİCAZ)R.G.

Hasan Eylen

Hasan Eylen - Çeşm-i Mahmûrun Sebeptir Nâle Vü Feryâdıma

Notası

Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma notası - Rast

Yorumunuz