Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Güfte şairi: Abdülbâki Baykara
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çeşmânı o mehveşin elâdır
Pek bakma elâ değil belâdır
Âlem bu belâya müptelâdır
Pek bakma elâ değil belâdır

Ben vecdime ibtilâ demişsem
Çeşmânı için elâ demişsem
En sonra dönüp belâ demişsem
Yok şüphe ki ettiğim hatâdır

Video yorumları

İnci Çayırlı

Ayşe Taş

Mediha Şen Sancakoğlu

Notası

Çeşmânı o mehveşin elâdır notası

Bir yanıt yazın