Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi
Güfte şairi: Ahmet Râsim
Makâmı: Bestenigâr makâmı
Usûlü: Curcuna ve sengin semaî usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım
Soldu emelim, goncalarım reng-i izârım
Bir gülbün-i raksân-ı tarabnâk idim ammâ
Bilmem ki neden terk-i hevâ etti hezârım
Bu nağme-i dil-sûz-ı gamım düştü ıraka
Ben böyle gönüller yakıcı Bestenigâr’ım

Video yorumları

Tülin Yakarçelik

Tülin Yakarçelik - Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i baharım

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i baharım

İnci Çayırlı

İnci ÇAYIRLI-Çok Sürmedi Geçti Tarab-ı Şevk-i Baharım (BESTE NİGAR)R.G.

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Çok Sürmedi Geçti Tarab-ı Şevk-i Baharım (BESTE NİGAR)R.G.

Notası

Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım notası - 1
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım notası - 2

Bir yanıt yazın