Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi
Güfte şairi: Ahmet Râsim
Makâmı: Bestenigâr makâmı
Usûlü: Curcuna ve sengin semaî usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çok sürmedi, geçti, tarâb-ı şevk-i, bahârım
Soldu emelim, goncalarım, reng-i, izârım
Bir, gülbün-i raksân-ı tarabnâk idim, ammâ
Bilmem ki, neden, terk-i hevâ etti, hezârım
Bu nağme-i, dil-sûz-ı gamım, düştü, ıraka
Ben böyle, gönüller yakıcı, Bestenigâr’ım

Video yorumları

Tülin Yakarçelik

Tülin Yakarçelik - Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i baharım

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i baharım

İnci Çayırlı

İnci ÇAYIRLI-Çok Sürmedi Geçti Tarab-ı Şevk-i Baharım (BESTE NİGAR)R.G.

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Çok Sürmedi Geçti Tarab-ı Şevk-i Baharım (BESTE NİGAR)R.G.

Notası

Çok sürmedi, geçti, tarâb-ı şevk-i, bahârım notası - 1
Çok sürmedi, geçti, tarâb-ı şevk-i, bahârım notası - 2

Bir yanıt yazın