Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çözülme zülfüne, ey, dil-rübâ, dil, bağlayanlardan
Kaçınma, âteş-i aşkınla, bağrın, dağlayanlardan
Düşer mi, ictinâb etmek, seninçün, ağlayanlardan?
Sirişk-i, çeşmimin bak, farkı var mı, çağlayanlardan?

Video yorumları

Muazzez Abacı

Çözülme Zülfüne Ey Dil-Ruba Dil Bağlayanlardan

Mustafa Doğan Dikmen

Mustafa Doğan DİKMEN-Çözülme Zülfüne Ey Dilrübâ Dil Bağlayanlardan (NİHAVEND)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Çözülme Zülfüne Ey Dilrübâ Dil Bağlayanlardan (NİHAVEND)R.G.

Ayşe Ekiz

Ayşe EKİZ-Çözülme Zülfüne Ey Dilrübâ Dil Bağlayanlardan (NİHAVEND)R.G.

Notası

Çözülme zülfüne, ey, dil-rübâ, dil, bağlayanlardan notası

Bir yanıt yazın