Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan
Kaçınma âteş-i aşkınla bağrın dağlayanlardan
Düşer mi ictinâb etmek seninçün ağlayanlardan
Sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan

Video yorumları

Muazzez Abacı

Çözülme Zülfüne Ey Dil-Ruba Dil Bağlayanlardan

Mustafa Doğan Dikmen

Mustafa Doğan DİKMEN-Çözülme Zülfüne Ey Dilrübâ Dil Bağlayanlardan (NİHAVEND)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Çözülme Zülfüne Ey Dilrübâ Dil Bağlayanlardan (NİHAVEND)R.G.

Ayşe Ekiz

Ayşe EKİZ-Çözülme Zülfüne Ey Dilrübâ Dil Bağlayanlardan (NİHAVEND)R.G.

Notası

Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan notası

Bir yanıt yazın