Der-mevc-i perişan-i ma fasıla-i nist ağır semaisi

Sözleri

Der-mevc-i perîşân-î mâ fâsıla-î nîst
İmrûz be cem’iyyet-i mâ silsile-i nist
Bû-yi gül-i bâd-ı seheri ber ser-i râhend
Ger mîreved ez hod bâz in kâfile-i nist

Eserin künyesi

Beste: Buhurîzâde Mustafa Itrî
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Segâh makamı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Der Mevc-i Perîşân-i Mâ Fâsılaî Nîst (SEGÂH)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Der mevc-i perîşânî-i imâ fâsıla-i nîst - Mustafa Doğan Dikmen

Notası

Der-mevc-i perîşân-î mâ fâsıla-î nîst notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...