Buhurîzâde Mustafa Itrî

Eserin künyesi

Bestecisi: Buhurîzâde Mustafa Itrî
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Der-mevc-i perîşân-î mâ fâsıla-î nîst
İmrûz be cem’iyyet-i mâ silsile-i nist
Bû-yi gül-i bâd-ı seheri ber ser-i râhend
Ger mîreved ez hod bâz in kâfile-i nist

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Der Mevc-i Perîşân-i Mâ Fâsılaî Nîst (SEGÂH)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Der mevc-i perîşânî-i imâ fâsıla-i nîst - Mustafa Doğan Dikmen

Notası

Der-mevc-i perîşân-î mâ fâsıla-î nîst notası - 1
Der-mevc-i perîşân-î mâ fâsıla-î nîst notası - 2
Der-mevc-i perîşân-î mâ fâsıla-î nîst notası - 3

Bir yanıt yazın