Sultan 3. Selim

Eserin künyesi

Bestecisi: Sultan 3. Selim
Makâmı: Acem aşîrân makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dinle sözüm ey dil-rübâ
Gidelim meclise tenhâ
Edelim sâyende safâ

Nakarat:
Etme cefâ bana mâhım
Nev-restesin alma âhım

Efendim nev-civânımsın
Benim tâze fidânımsın
Hâsılı tende cânımsın

Video yorumları

Güler Basu Şen

Güler Basu ŞEN-Dinle Sözüm Ey Dilrûba Gidelim Meclise Tenhâ (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Tülin Kuşoğlu

Tülin KUŞOĞLU-Dinle Sözüm Ey Dilrûba Gidelim Meclise Tenhâ (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Bahadır Özüşen

Bahadır ÖZÜŞEN-Dinle Sözüm Ey Dilrûba Gidelim Meclise Tenhâ (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Notası

Dinle sözüm ey dil-rübâ notası

Bir yanıt yazın