Şemseddîn Ziya Bey

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Şemseddîn Ziya Bey
Makâmı: Şedd-i arabân makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Düşünür, hep seni, rûhum düşünür, bî-pâyân
Buna, hâil olmaz, başka düşünce, bir ân
Daimâ, aks-i cemâlin, duruyor, dîdemde
Buna, hâil olmaz, başka düşünce, bir ân

Türkçe karşılığı

Rûhum hep seni düşünür; sonsuz biçimde düşünür.
Buna bir an bile başka bir düşünce engel olmaz.
Gözümde daima güzelliğinin yansıması duruyor.
Buna bir an bile başka bir düşünce engel olmaz.

Video yorumları

Bekir Sıdkı SezginNey: Niyâzi Sayın ve Tanbur: Necdet Yaşar

Müşterek Şedarâban Taksim ve Şarkı - Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan

Münip Utandı

Münip Utandı - Şedaraban Şarkı / Düşünür Hep Seni Ruhum (Tanbur eşlik: Emrah Kocaman)

Notası

Düşünür, hep seni, rûhum düşünür, bî-pâyân notası

Bir yanıt yazın