Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyân şarkısı

Sözleri

Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyân
Buna hâil olmaz başka düşünce bir ân
Daimâ aks-i cemâlin duruyor dîdemde
Buna hâil olmaz başka düşünce bir ân

Türkçe karşılığı:
Rûhum hep seni düşünür; sonsuz biçimde düşünür.
Buna bir an bile başka bir düşünce engel olmaz.
Gözümde daima güzelliğinin yansıması duruyor.
Buna bir an bile başka bir düşünce engel olmaz.

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Şemseddîn Ziya Bey
Makam: Şedd-i arabân makamı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı SezginNey: Niyâzi Sayın ve Tanbur: Necdet Yaşar

Müşterek Şedarâban Taksim ve Şarkı - Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan

Münip Utandı

Münip Utandı - Şedaraban Şarkı / Düşünür Hep Seni Ruhum (Tanbur eşlik: Emrah Kocaman)

Notası

Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyân notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...