Şevki Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Duyup ahvâlimizi, halk-ı cihân
Sana, şıp sevdi diyorlar, a civân
Yalanım yok, bu söze, gerçek, inan
Sana, şıp sevdi, diyorlar, a civân

Video yorumları

Serhat Sarpel

Serhat SARPEL-Duyup Ahvâlimizi Halk-ı Cihan (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Duyup ahvâlimizi, halk-ı cihân notası

Bir yanıt yazın