Duyup ahvâlimizi halk-ı cihân

Eserin künyesi

Besteleyen: Şevki Bey
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Duyup ahvâlimizi halk-ı cihân
Sana şıp sevdi diyorlar a civân
Yalanım yok bu söze gerçek, inan
Sana şıp sevdi diyorlar a civân

Video yorumları

Serhat Sarpel

Serhat SARPEL-Duyup Ahvâlimizi Halk-ı Cihan (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Duyup ahvâlimizi halk-ı cihân notası

Yorumunuz