Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemanî Tatyos Efendi
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ehl-i aşkın neşvegâhı, kûşe-i meyhânedir
Sakiya uşşakı, dilşad eyleyen, peymanedir
Güft-ü guy-i âleme, aldanma, hep efsanedir
Sakiya uşşakı, dilşad eyleyen, peymanedir

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren ~ Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhânedir

Çiğdem Gürdal

Çiğdem GÜRDAL-Ehl-i Aşkın Neşvegâhı Kûşe-i Meyhânedir (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Eylül Turan

Eylül TURAN-Ehl-i Aşkın Neşvegâhı Kûşe-i Meyhânedir (Tan.Tak.Edâ ERSOY) (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Türk Sanat Müziği Korosu

Bülent Ersoy ~~ Ehl-i Aşkın Neşvegâhı Kûşe-i Meyhânedir

Notası

Ehl-i aşkın neşvegâhı, kûşe-i meyhânedir notası - 1
Ehl-i aşkın neşvegâhı, kûşe-i meyhânedir notası - 2

Bir yanıt yazın