Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey gülnihâl-î işvebâz
Âşûb-i cân ü şîve-sâz
Gönlüm sana eyler niyâz

Nakarat:
Sahrâlara azm edelim
Tenhâca bir bezm edelim

Sun nâz ile câm-ı mülî
Mest eyle gel mahzun dili
Bağ-ı safânın gülbülü

Video yorumları

Mustafa Erses

Mustafa ERSES-Ey Gül Nihâl-i İşve Bâz Âşûb-ü Cân-ü Şîvesâz (RAST)R.G.

Hasan Semerkantlı

Hasan SEMERKANTLI-Ey Gül Nihâl-i İşve Bâz Âşûb-ü Cân-ü Şîvesâz (RAST)R.G.

Notası

Ey gülnihâl-î işvebâz notası - 1
Ey gülnihâl-î işvebâz notası - 2

Bir yanıt yazın