Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Acem aşîrân makâmı
Usûlü: Ağır sengin semaî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
Ey gamzesi âşûb-i cihan şâh-ı levendim
Bend eyledi sevdâyı muhabbet beni cânâ
Rahm eyle benim hâlime ey zülf-i kemendim

Türkçe karşılığı

Ey dudakları gonca ve yüzü gül gibi güzel, servi boylu sevgilim.
Ey bakışları dünyâyı altüst eden levent endamlıların şâhı sevgilim.
Aşkın ve sevdân beni bağladı.
Ey kement saçlım, hâlime biraz olsun acı.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Ey Lebleri Gonca Yüzü Gül Serv-i Bülendim (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim

Mustafa Doğan Dikmen

M.Doğan DİKMEN-Ey Lebleri Gonca Yüzü Gül Serv-i Bülendim (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Dîdâr Aliye Koyuncu

Didar Aliye KOYUNCU-Ey Lebleri Gonca Yüzü Gül Serv-i Bülendim (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Notası

Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim notası - 1
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim notası - 2

Bir yanıt yazın