Münir Nurettin Selçuk

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey nâz-ü işve, velvele-i şân olan, sana
Ömrünce, mest olur, nice, hayrân olan, sana

Fevvâre, ka’r-ı havza, düşer, şerm-sâr olur
Baktıkça gülsitânda, hırâmân olan, sana

Her âh, bir hitâb idi, Körfez’de, dün gece
Bin mâh, içinde, bir meh-i, tâbân olan, sana

Her cevr, her cefa, yaraşır, hüsn ü ânına
Bî-dâd kıl, keremse de, şâyân olan, sana

Tavsîfi mûsıkîye, bırakmak diler, Kemâl
Bulmaz lisânda, nağme, senâ-hân olan, sana

Video yorumları

Hamide Uysal

Notası

Ey nâz-ü işve, velvele-i şân olan, sana notası - 1
Ey nâz-ü işve, velvele-i şân olan, sana notası - 2

Bir yanıt yazın