Ey nâz-ü işve velvele-i şân olan sana şarkısı

Sözleri

Ey nâz-ü işve velvele-i şân olan sana
Ömrünce mest olur nice hayrân olan sana

Fevvâre ka’r-ı havza düşer şerm-sâr olur
Baktıkça gülsitânda hırâmân olan sana

Her âh bir hitâb idi Körfez’de dün gece
Bin mâh içinde bir meh-i tâbân olan sana

Her cevr her cefa yaraşır hüsn ü ânına
Bî-dâd kıl keremse de şâyân olan sana

Tavsîfi mûsıkîye bırakmak diler Kemâl
Bulmaz lisânda nağme senâ-hân olan sana

Eserin künyesi

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Kürdîli hicazkâr makamı
Usûl: Semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Hamide Uysal

Hamide Uysal- Ey naz-ı işve velvele-i şan olan sana

Neşe Dursun Saraç

Neşe Dursun Saraç / Ey nâz-ü işve velvele-i şân olan sana

Bekir Ünlüataer

BEKİR ÜNLÜATAER-ÖMRÜMCE MEST OLUR NİCE HAYRAN OLAN SANA

Notası

Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...