Ey nâz-ü işve velvele-i şân olan sana

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey nâz-ü işve velvele-i şân olan sana
Ömrünce mest olur nice hayrân olan sana

Fevvâre ka’r-ı havza düşer şerm-sâr olur
Baktıkça gülsitânda hırâmân olan sana

Her âh bir hitâb idi Körfez’de dün gece
Bin mâh içinde bir meh-i tâbân olan sana

Her cevr her cefa yaraşır hüsn ü ânına
Bî-dâd kıl keremse de şâyân olan sana

Tavsîfi mûsıkîye bırakmak diler Kemâl
Bulmaz lisânda nağme senâ-hân olan sana

Video yorumları

Hamide Uysal

Notası

Ey nâz-ü işve velvele-i şân olan sana notası - 1
Ey nâz-ü işve velvele-i şân olan sana notası - 2