Ey safâyı ârızından çeşme-i hurşîd âb bestesi

Sözleri

Ey safâyı ârızından çeşme-i hurşîd âb
Şûle-i şem’-i cemâlin nûru imiş âfitâb
Sanma şebnemdir düşen mihr-i ruhundan subh-dem
Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhımdan gül-âb

Türkçe karşılığı:
Ey yanağının berraklığında, sonsuz hayat iksirinin çeşmesi olan sevgili.
Güneş, senin güzelliğinin ışığından yansıyan nurdur.
Sabah vakti yeryüzü, senin güneş gibi parlak yanağın sebebiyle kırağıyla dolmadı; onlar benim âhımın hararetiyle gökkubbenin, oluşturduğu gülsularıdır.

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî İzak Efendi
Güfte: Bâkî
Makam: Şedd-i arabân makamı
Usûl: Hafîf usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Şedaraban Beste - Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb - Tanbûri İzak Efendi

Hâfız Kemâl Gürses

Hafız Kemal-Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb

Notası

Ey safâyı ârızından çeşme-i hurşîd âb notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...