Tanbûrî İzak Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî İzak Efendi
Güfte şairi: Bâkî
Makâmı: Şedd-i arabân makâmı
Usûlü: Hafîf usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Ey safâyı ârızından çeşme-i hurşîd âb
Şûle-i şem’-i cemâlin nûru imiş âfitâb
Sanma şebnemdir düşen mihr-i ruhundan subh-dem
Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhımdan gül-âb

Türkçe karşılığı

Ey yanağının berraklığında, sonsuz hayât iksirinin çeşmesi olan sevgili.
Güneş, senin güzelliğinin ışığından yansıyan nurdur.
Sabah vakti yeryüzü, senin güneş gibi parlak yanağın sebebiyle kırağıyla dolmadı; onlar benim âhımın hararetiyle gökkubbenin, oluşturduğu gülsularıdır.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Şedaraban Beste - Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb - Tanbûri İzak Efendi

Hâfız Kemâl Gürses

Hafız Kemal-Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb

Notası

Ey safâyı ârızından çeşme-i hurşîd âb notası - 1
Ey safâyı ârızından çeşme-i hurşîd âb notası - 2

Bir yanıt yazın