Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Güfte şairi: Şeyh Gâlip Dede
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Düyek ve devr-i revân usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Şâhid olsun aşkıma arz ü semâ sevdim seni

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd ü Mecnûn’a salâ
Yüz çevirmem olsa dünyâ bir yana, ben bir yana
Şem’ine pervâneyim, pervâ ne lâzımdır sana
Anlasın bîgâne, bilsin âşinâ sevdim seni

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca ~ Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Notası

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni notası - İsfahân - 1
Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni notası - İsfahân - 2

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni notası - İsfahân - 3
Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni notası - İsfahân - 4

Bir yanıt yazın