Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Güfte şairi: Şeyh Gâlip Dede
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Düyek ve devr-i revân usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Fâriğ olmam, eylesen yüz bin cefâ, sevdim seni
Böyle yazmış alnıma, kilk-i kazâ, sevdim seni
Ben, bu sözden dönmezem, devr eyledikçe nüh felek
Şâhid olsun aşkıma, arz ü semâ, sevdim seni

Gâlib-i dîvâneyim, Ferhâd ü Mecnûn’a salâ
Yüz çevirmem, olsa dünyâ bir yana, ben bir yana
Şem’ine pervâneyim, pervâ ne lâzımdır sana
Anlasın bîgâne, bilsin âşinâ, sevdim seni

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca ~ Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Notası

Fâriğ olmam, eylesen yüz bin cefâ, sevdim seni notası - İsfahân - 1
Fâriğ olmam, eylesen yüz bin cefâ, sevdim seni notası - İsfahân - 2

Fâriğ olmam, eylesen yüz bin cefâ, sevdim seni notası - İsfahân - 3
Fâriğ olmam, eylesen yüz bin cefâ, sevdim seni notası - İsfahân - 4

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:11 Haziran 2024