Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa şarkısı – İsfahan

Sözleri

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Şâhid olsun aşkıma arz ü semâ sevdim seni

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd ü Mecnûn’a salâ
Yüz çevirmem olsa dünyâ bir yana, ben bir yana
Şem’ine pervâneyim, pervâ ne lâzımdır sana
Anlasın bîgâne, bilsin âşinâ sevdim seni

Eserin künyesi

Beste: Sâdettin Kaynak
Güfte: Şeyh Gâlip Dede
Makam: İsfahân makamı
Usûl: Düyek ve Devr-i revân usûlleri
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Fariğ Olmam Eylesen Yüzbin Cefâ Sevdim Seni (ISFAHAN)R.G.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca ~ Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Notası

Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni notası - İsfahân