Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ

Eserin künyesi

Bestecisi: Suphi Ziya Özbekkan
Güfte şairi: Mehmet Emin Çakıroğlu
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ
Mecnûn’u gönül zencîrine bağladı Leylâ
Her zerrede bir aşk eseri oldu hüveydâ
Sevmekle sevilmek ezel-i maksad-ı aksâ
Kânun-u muhabbet ediyor hükmünü icrâ

Video yorumları

Münip Utandı

Münip Utandı - Feryad ediyor bir gül için bülbül-i şeyda (Hüseyni Kemençe Taksimi ile)

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Feryâd Ediyor Bir Gül İçin Bülbül-i Şeydâ (Kanun Tak)(HÜSEYNİ)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeyda

Zuhâl Eğilmez

Zuhal EĞİLMEZ-Feryâd Ediyor Bir Gül İçin Bülbül-i Şeydâ (HÜSEYNİ)R.G.

Ali Osman Akkuş

Ali Osman AKKUŞ-Feryâd Ediyor Bir Gül İçin Bülbül-i Şeydâ (HÜSEYNİ)R.G.

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - FERYAD EDİYOR BİR GÜL İÇİN

Notası

Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ notası - 1
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ notası - 2

Bir yanıt yazın