Fîrkatin aldı bütün neşve-î tâbım bu gece

Eserin künyesi

Bestecisi: Bimen Şen
Güfte şairi: Avram Naum
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Fîrkatin aldı bütün neşve-î tâbım bu gece
Ağlamaktan yine zehroldu şarâbım bu gece
Taştı peymâne-î gâm, kalmadı şekvâya mecâl
Mîhverimde dolaşır leşker-î endûh-î melâl
Hep senin aşkın ile böyle harâbım bu gece

Not: Güftenin Osmanlı Türkçesi ile yazılışı, “Fatma” ismine akostiştir.

Türkçe karşılığı
Ayrılığın, bütün sevincimi öldürdü bu gece.
Ağlamaktan, yine zehroldu şarabım bu gece.
Gam kadehi taştı, şikâyete derman kalmadı.
Üzüntüm sonsuz bir büyüklüktedir.
Hep senin aşkınla böyle harabım bu gece.

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Fırkatın Aldı Bütün Nesve Ü Tâbım Bu Gece (Official Audio)

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Fîrkatin aldı bütün neşve-î tâbım bu gece

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Fîrkatin aldı bütün neşve-î tâbım bu gece

Mustafa Doğan Dikmen

M.Doğan DİKMEN-Firkatın Aldı Bütün Neşve i Tabım (HİCAZ)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Firkatın Aldı Bütün Neşve-i Tabım (Kan.Tak.İlhami ÇETİK)(HİCAZ)R.G.

Notası

Fîrkatin aldı bütün neşve-î tâbım bu gece notası - 1
Fîrkatin aldı bütün neşve-î tâbım bu gece notası - 2