Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Şeyh Gâlip Dede
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak ve türk aksağı usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Geçti zahm-ı tîr-i hicrin, tâ dil-i nâ-şâdıma,
Merhamet ey gamze-i câdû, yetiş imdâdıma,
Öyle bî-hûş eyledin âzâr ile kim tâbımı,
Gelmez oldu bir dahî lûtf-u kelâmın yâdıma,
Meclis-i ehl-i sühande yek kalemdir bu gazel,
Es’ad’ a söz var mı hüsn ü tâb-ı istidâdıma

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Geçti zahm-ı tiri hicrin ta dili naşadıma

Münip Utandı

Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i na-şadıma - Münip Utandı

Vedat Kaptan Yurdakul

Vedat Kaptan YURDAKUL-Geçti Zahm-ı Tîr-i Hicrin Tâ Dil-i Nâ-şâdıma (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Güler Basu Şen

Güler BASU ŞEN-Geçti Zahm-ı Tîr-i Hicrin Tâ Dil-i Nâ-şâdıma (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma notası - 1
Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma notası - 2
Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma notası - 3

Bir yanıt yazın