Gel seninle yeni bir aşka giriftâr olalım

Eserin künyesi

Besteleyen ve sözünü yazan: Ahmet Râsim
Makamı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gel seninle yeni bir aşka giriftâr olalım
Yine bülbüllere kâküllere berdâr olalım
Gece gündüz yanalım ah edelim zâr olalım
Bu mudur istediğin âhir ömründe gönül

Video yorumları

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Gel seninle yeni bir aşka giriftar olalım

Ahmet Özhan

GEL SENİNLE YENİ BİR AŞKA GİRİFTAR OLALIM-AHMET ÖZHAN

Dr. Ayhan Sökmen

Reşit Çağın Arşivi 92 -Ayhan Sökmen : Gel Seninle Yeni Bir Aşka Giriftar Olalım

Notası

Gel seninle yeni bir aşka giriftâr olalım notası - 1
Gel seninle yeni bir aşka giriftâr olalım notası - 2

Yorumunuz