Tâhir Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tâhir Efendi
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gönlümü bir tıfl-ı dil-bâz
Eyledi kendine hem-râz
Misli yok Bir şûh-i mümtâz
Hüsnü sertâ-be-kadem nâz

Nakarat:
Amman amman kaşlar keman
Hüsnü sertâ-be-kadem Nâz

Cilveli çeşm-i siyâhı
Cana işler her nigâhı
Kimsenin yok iştibâhı
Hüsnü sertâ-be-kadem nâz

Video yorumları

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Gönlümü Bir Tıfl-ı Dilbâz

Muzaffer İlkar ve Sâdi Hoşses

Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz - Muzaffer İlkar&Sadi Hoşses

Erol Armutlu

Erol ARMUTLU-Gönlümü Bir Tıfl-ı Dilbâz (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Gönlümü bir tıfl-ı dil-bâz notası

Bir yanıt yazın