Gönül adlı bülbülüm var şarkısı

Sözleri

Gönül adlı bülbülüm var
Yâr olmağa gül istiyor
Kaşı kara çeşmi siyâh
Kâkülü sünbül istiyor

Nakarat:
Gönüldür bu arzû eyler
Lûtfunuzu ricâ eyler

Hayâl-i aşk için bülbül
Fikri zikri hep mül ü gül
Dâima yâr-i refîki
Gece de gül gündüz sünbül

Türkçe karşılığı:
Gönül adlı bir bülbülüm var; sevgili olmak için gül istiyor.
O gülün kaşı kara, gözleri siyah ve saçlarının ucu sümbül gibi güzel olsun istiyor.
Gönül böyledir; arzu eder ve bir lûtuf göstermenizi rica eder.
Bülbül, aşk hayaliyle yaşadığı için düşündüğü ve söylediği ne varsa kadeh ve gülle ilgilidir.
Onun sadık dostu ve arkadaşı daima, gece gül, gündüz ise sümbüldür.
Gönül böyledir; arzu eder ve bir lûtuf göstermenizi rica eder.

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Dellâlzâde İsmail Efendi
Makam: Mâhur makamı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Gönül adlı bülbülüm var - Sabite Tur Gülerman

Münip Utandı

Münip Utandı - Gönül Adlı Bülbülüm Var (Official Audio)

Güler Basu Şen

Güler BASU ŞEN-Gönül Adlı Bülbülüm Var (MAHUR)R.G.

Notası

Gönül adlı bülbülüm var notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...