Gönül yarasından acı duyanlar

Bestesi Selâhattin Pınar‘a, güftesi Mustafa Nâfiz Irmak‘a ait olan, hicâz makâmı, curcuna usûlündeki şarkı.

Sözleri

Gönül yarasından acı duyanlar
Feleğin kahrına boyun eğermiş
Kara bahtın cilvesine uyanlar
Bir gün olur murâdına erermiş

Ben de çile çektim, gözyaşı döktüm
Cânâna yalvardım, nice diz çöktüm
Şifasız yaramı dağlayıp söktüm
Ağlayanlar bir gün olur gülermiş

Video yorumları

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Gönül Yarasından Acı Duyanlar (HİCAZ)R.G.

Ayşe Taş

Ayşe Taş ~ Gönül yarasından acı duyanlar

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Gönül yarasından acı duyanlar

Mülkiye Toper

Mülkiye TOPER-Gönül Yarasından Acı Duyanlar (Kem.Tak.Cevdet ÇAĞLA) (HİCAZ)R.G.

Nazlı Kanaat

Nazlı KANAAT-Gönül Yarasından Acı Duyanlar (HİCAZ)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Gönül Yarasından Acı Duyanlar (HİCAZ)R.G.

Notası

Gönül yarasından acı duyanlar notası - 1
Gönül yarasından acı duyanlar notası - 2

Yorumunuz