Süleyman Erguner

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Süleyman Erguner
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gördüm ki, sarmış yârimin etrâfını, ağyâr
Cânân, kalmış hâr içinde, gonca-i râ’nâ gibi
Yâr mağrur, ağyâr mesrûr, kalb-i mahzûnum, kırık
Eyledim feryâd, o demde, bülbül-i şeydâ gibi

Video yorumları

Zuhâl Eğilmez

Zuhal EĞİLMEZ-Gördüm Ki Sarmış Yarimin Etrafını Ağyar (HÜZZAM)R.G.

Esra İçöz

Esra İÇÖZ-Gördüm Ki Sarmış Yarimin Etrafını Ağyar (HÜZZAM)R.G.

Ahmet Üstün

Ahmet Üstün - Gördüm ki sarmış yârimin etrafını ağyâr ( Taş Plak )

Edâ Karaytuğ

Eda Karaytuğ - Gördüm ki Sarmış Yarimin Etrafını Ağyar

Notası

Gördüm ki, sarmış yârimin etrâfını, ağyâr notası - 1
Gördüm ki, sarmış yârimin etrâfını, ağyâr notası - 2

Bir yanıt yazın