Gözümde dâim hayâl-i cânâ kârı

Sözleri

Gözümde dâim hayâl-i cânâ (Ah Ah)
Gönülde her dem cemâl-i cânâ
Hey canım hey ömrüm hey, hey hey hey
Ah ey peri-rû dilber-i rânâ civânı nâzenin
Ah gam benim şâdi senin, hicrân benim devrân senin
Yâr benim devrân senin.
Ey şâh-ı cihân ey dilde nihân
Senin gibi güzel efendim var
Var benim, yâr, yâr var benim
Gül yüzlü mâhım
Râhm eyle şâhım
Çeşm-i siyahım
Âlemde birsin

Türkçe karşılığı:
Gözümde hep sevgilinin hayali, gönlümde ise her zaman onun güzelliği var.
Ey peri yüzlü, gönüller güzeli, nazlı, narin sevgili.
Dert benim, sevinç senin, ayrılık acısı benim, zamane ve dünyâ senin; bana kalan bir tek sevgili.
Ey dünyânın şahı, ey gönüldeki sır, senin gibi güzel bir efendim var.
Gül yüzlü güzelim, bana merhamet et.
Kara gözlüm, dünyâda teksin.

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Rast makamı
Usûl: Ağır düyek ve Yürük semaî usûlleri
Form: Kâr formu (Kâr-ı nev)

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Gözümde Dâim Hayâl-i Cânâ I Bir Zamanlar © 2019 Z Müzik

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Gözümde dâim hayâl-i cânâ

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Gözümde dâim hayâl-i cânâ

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Gözümde dâim hayâl-i cânâ

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Gözümde dâim hayâl-i cânâ

Gönül Yazar

Gözümde Daim Hayali Cana

Notası

Gözümde dâim hayâl-i cânâ notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...