Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Ağır düyek ve yürük semaî usûlleri
Formu: Kâr formu (Kâr-ı nev)

Sözleri

Gözümde dâim hayâl-i cânâ (Ah Ah)
Gönülde her dem cemâl-i cânâ
Hey canım hey ömrüm hey, hey hey hey
Ah ey peri-rû dilber-i rânâ civânı nâzenin
Ah gam benim şâdi senin, hicrân benim devrân senin
Yâr benim devrân senin.
Ey şâh-ı cihân ey dilde nihân
Senin gibi güzel efendim var
Var benim, yâr, yâr var benim
Gül yüzlü mâhım
Râhm eyle şâhım
Çeşm-i siyahım
Âlemde birsin

Türkçe karşılığı

Gözümde hep sevgilinin hayali, gönlümde ise her zaman onun güzelliği var.
Ey peri yüzlü, gönüller güzeli, nazlı, narin sevgili.
Dert benim, sevinç senin, ayrılık acısı benim, zamane ve dünyâ senin; bana kalan bir tek sevgili.
Ey dünyânın şahı, ey gönüldeki sır, senin gibi güzel bir efendim var.
Gül yüzlü güzelim, bana merhamet et.
Kara gözlüm, dünyâda teksin.

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Gözümde Dâim Hayâl-i Cânâ I Bir Zamanlar © 2019 Z Müzik

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Gözümde dâim hayâl-i cânâ

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Gözümde dâim hayâl-i cânâ

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Gözümde dâim hayâl-i cânâ

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Gözümde dâim hayâl-i cânâ

Gönül Yazar

Gözümde Daim Hayali Cana

Notası

Gözümde dâim hayâl-i cânâ notası - 1
Gözümde dâim hayâl-i cânâ notası - 2

Bir yanıt yazın