Rahmi Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Rahmi Bey
Güfte şairi: Recaizâde Mahmut Ekrem
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gül hazîn, sümbül perişan, bâğ-ı zârın, şevki yok
Dertnâk olmuş, hezârın, nağmenkârın, şevki yok
Başka bir, hâletle çağlar, cûy-i bârın, şevki yok
Âh eder, inler, nesîm-i bî-karârın, şevki yok
Geldi ammâ, neyleyim, sensiz bahârın, şevki yok

Türkçe karşılığı

Gül hüzünlü, sümbül perişan, bağlar-bahçeler neşesiz.
Nağmeler şakıyan bülbül derde batmış, neşesiz.
Irmak başka hallerle çağlıyor, neşesiz.
Rüzgâr rahatsız bir esişte, ah eder gibi; neşesiz.
Bahar geldi ama neye yarar, sensiz bahar neşesiz.

Not: Recaizâde Mahmut Ekrem bey, Şevki Bey‘in ölümü üzerine bu şiiri yazmış ve Rahmi Bey‘de bestelemiştir.

Video yorumları

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Gül hazîn sümbül perîşan bâğ-ı zârın şevki yok

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Gül hazîn sümbül perîşan bâğ-ı zârın şevki yok

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman ~ Gül hazîn, sümbül perîşan, bâğ-ı zârın şevki yok

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Gül hazîn sümbül perîşan bâğ-ı zârın şevki yok

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Gül Hazin Sümbül Perişan Bağ-ı Zarın Şevki Yok

Notası

Gül hazîn, sümbül perîşan, bâğ-ı zârın, şevki yok notası - 1
Gül hazîn, sümbül perîşan, bâğ-ı zârın, şevki yok notası - 2

Bir yanıt yazın