Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr
Gülşen-i hüsnünde göründü bahâr
Ben de gönül bağını arzedeyim
Tâ ola âsâr-ı çemen âşikâr

Nakarat:
Su yerine cûş eden eşk-i terimdir benim
Bülbülü hâmûş eden nâlelerimdir benim

Bağ-ı dilin dağ-ı sitemdir gülü
Bezm-i meyin hûn-i ciğerdir mülü
Ben o nevâkâr-ı bahâr-ı gamım
Nâlelerim ebkem eder bülbülü

Türkçe karşılığı
Gül yüzlü sevgili yine gülüp açılınca, güzelliğinin gül bahçesinde bahar göründü.
Ben de kendisine gönül bağını sunayım ki çiçekler ve yeşillikler açığa çıksın.
Suların yerine coşan, gözyaşlarımdır. Bülbülü susturan ise feryatlarımdır.

Video yorumları

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr

Gül Yazıcı

Gül YAZICI-Güldü Açıldı Yine Gül Yüzlü Yâr (HİCAZKÂR)R.G.

Aytaç Ergen

Aytaç ERGEN-Güldü Açıldı Yine Gül Yüzlü Yâr (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr notası - 1
Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr notası - 2

Bir yanıt yazın