Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Güldü, açıldı yine, gül yüzlü, yâr
Gülşen-i hüsnünde, göründü, bahâr
Ben de, gönül bağını, arzedeyim
Tâ ola, âsâr-ı çemen, âşikâr

Nakarat:
Su yerine, cûş eden, eşk-i terimdir, benim
Bülbülü, hâmûş eden, nâlelerimdir, benim

Bağ-ı dilin, dağ-ı sitemdir, gülü
Bezm-i meyin, hûn-i ciğerdir, mülü
Ben o, nevâkâr-ı bahâr-ı, gamım
Nâlelerim, ebkem eder, bülbülü

Türkçe karşılığı

Gül yüzlü sevgili yine gülüp açılınca, güzelliğinin gül bahçesinde bahar göründü.
Ben de kendisine gönül bağını sunayım ki çiçekler ve yeşillikler açığa çıksın.
Suların yerine coşan, gözyaşlarımdır. Bülbülü susturan ise feryatlarımdır.

Video yorumları

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr

Gül Yazıcı

Gül YAZICI-Güldü Açıldı Yine Gül Yüzlü Yâr (HİCAZKÂR)R.G.

Aytaç Ergen

Aytaç ERGEN-Güldü Açıldı Yine Gül Yüzlü Yâr (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Güldü, açıldı yine, gül yüzlü, yâr notası - 1
Güldü, açıldı yine, gül yüzlü, yâr notası - 2

Bir yanıt yazın