Buhurîzâde Mustafa Itrî

Eserin künyesi

Bestecisi: Buhurîzâde Mustafa Itrî
Güfte şairi: Hâfız-ı Şirâzî
Makâmı: Nevâ makâmı
Usûlü: Nim sakîl usûlü, sakîl usûlü, beste devr-i revânı usûlü, remel … usûlleri
Formu: Kâr formu

Sözleri

Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû?
Bâd-ı behâr mîvezed bâde-i hoş-güvâr kû?

Her gül-i nev zi gül-ruh-î yâd hemîdehed velî
Gûş-i suhân şinev kuca dîde-i îtibâr kû?

Meclis-i bezm-i ıyş râ gâliye-i murâd nist
Ey dem-i subh-ı hoş-nefes nâfe-i zülf-i yâr kû?

Ey şâhid-i kudsî ki keşed bend-i nikâbet
V’ey mürg-i behişt ki dehed dâne vü âbed

Türkçe karşılığı

İşretin gül fidanı yeşerip yetişmekte, gül yanaklı sâki nerede?
Bahar yeli esmekte, lezzetli şarap nerede?
Her yeni gül, bir gül yüzlüyü hatırlatıyor; fakat söz duyan kulak nerede?
Kimde ibret gözü var?
İşret meclisinin galiyesi yok, ey nefesi hoş sabah rüzgârı, sevgilinin misk kokulu zülfü nerede?

Not: Esasen vezni de başka olan bu son beyit, Hâfız’ın gazelinde bulunmayıp, şiire sonradan eklenmiş bir terennümdür. Eserde yer aldığı için, Hâfız’ın beyitlerine eklenmiştir.

Video yorumları

Recep Birgit

RECEP BİRGİT Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Ey Gülbün-i Îyş Mîdemed Sâkî-i Gül Îzâr Kû (KÂR) (NEVA)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû - Mustafa Doğan Dikmen

Notası

Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû notası - 1
Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû notası - 2
Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû notası - 3
Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû notası - 4
Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû notası - 5
Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû notası - 6

Bir yanıt yazın