Zekâi Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Zekâi Dede Efendi
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır sengin semaî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz
Mutrîb-ı tarâbsâz-ı hoş-âğâz ile mahzûz
Bî-hûdekomaz kimseyi tesliyyet-i hâtır
Muhtâc-ı kerem vâ’de-i incâz ile mahzûz

Türkçe karşılığı

Bülbül, gül bahçesinde derdine sırdaş olan nağmelerle mutludur.
Sevinçle dolu olarak çalıp söyleyenler, hoş sesler veren sazlar ile mutludur.
Gönül almalar kimse için boşa gitmez; zira sevgilinin keremine muhtaç olan âşıklar, sözlerin yerine getirilmesiyle mutlu olurlar.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Gülşende Hezâr Nağme-i Dem Sâz İle Mahzuz (HİCAZKÂR)R.G.

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz

Seçil Ak

Seçil AK KUTLU-Gülşende Hezâr Nağme-i Dem Sâz İle Mahzuz (HİCAZKÂR)R.G.

Afîfe Ediboğlu

Afife Ediboğlu - Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz

Elif Ömürlü Uyar

Elif Ömürlü Uyar - Gülşende Hezâr Nağme-i Dem-sâz ile Mahzûz

Notası

Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz notası - 1
Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz notası - 2

Bir yanıt yazın