Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh

Eserin künyesi

Bestecisi: Şekerci Cemil Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh
Bir ben bilirim çektiğimi bir dahi Allah
Vuslat sözünü yâd ederim dem be dem eyvâh
Bir ben bilirim çektiğimi bir dahi Allah

Şerh: Açıklama, anlatma

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Hal-i Dilimi Şerh Edemem Kimseye Eyvah

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Hâl-i Dilimi Şerh Edemem Kimseye Eyvah (SÛZNÂK)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

M.Doğan DİKMEN-Hâl-i Dilimi Şerh Edemem Kimseye Eyvah (SÛZNÂK)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Hâl-i Dilimi Şerh Edemem Kimseye Eyvah (SÛZNÂK)R.G

Aslı Pakalınlar

Aslı PAKALINLAR-Hâl-i Dilimi Şerh Edemem Kimseye Eyvah (SÛZNÂK)R.G.

Notası

Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh notası