Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hâl-i nez’imde acırsın sevdiğim dinle beni
A benim rûh-i revânım seven ölsün mü seni
Firkat olmazsa diriğ eylemezem cân-ü teni
A benim rûh-i revânım seven ölsün mü seni

Türkçe karşılığı
Sevdiğim, sözlerime kulak ver, son nefesimde benim için üzülürsün sonra.
A benim güzel sevgilim, seni seven ölsün mü dilersin?
Senden ayrı olmazsam canımı senden esirger miyim hiç!
A benim güzel sevgilim, seni seven ölsün mü dilersin?

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Hal-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni

Zeki Müren

Zeki Müren - Hal-i Nezimde Acırsın Sevdiğim [ 1955-63 Kayıtları © 2002 Kalan Müzik ]

Bülent Ersoy

Mustafa Sağyaşar

Mustafa SAĞYAŞAR-Hâl-i Nez'imde Acırsın Sevdiğim Dinle Beni (HİCAZ)R.G.

Ayfer Er

Ayfer ER-Hâl-i Nez'imde Acırsın Sevdiğim Dinle Beni (Peşrevli)(HİCAZ)R.G.

Notası

Hâl-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni notası - 1
Hâl-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni notası - 2

Bir yanıt yazın