İzzettin Hümâyi Elçioğlu

Eserin künyesi

Bestecisi: İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Makâmı: Eviç makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hâl-i perişânıma, merhamet et, ey peri
İşledi, tâ cânıma, kahr u sitem, hançeri
Cevrin ile hastayım, lûtfuna, şâyesteyim
Hüsnüne, dil besteyim, hayli zamandan, beri

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu ~ Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî

Güler Basu Şen

GÜLER BASU ŞEN Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî

Notası

Hâl-i perişânıma, merhamet et, ey peri notası - 1
Hâl-i perişânıma, merhamet et, ey peri notası - 2

Bir yanıt yazın