Hâl-i perişânıma merhamet et ey peri

Eserin künyesi

Bestecisi: İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Makâmı: Eviç makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hâl-i perişânıma merhamet et ey peri
İşledi tâ cânıma kahr u sitem hançeri
Cevrin ile hastayım lûtfuna şâyesteyim
Hüsnüne dil besteyim hayli zamandan beri

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu ~ Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî

Güler Basu Şen

GÜLER BASU ŞEN Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî

Notası

Hâl-i perişânıma merhamet et ey peri notası - 1
Hâl-i perişânıma merhamet et ey peri notası - 2