Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Güfte şairi: Emrah
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hazân ile geçti gülşen-i bûstan
Eylen şimden-gerû var garip garip
Harâba yüz tuttu bezm-i gülistân
Ağla şimden-gerû var garip garip

Hançer-i feleğin ucu ciğerde
Gittikçe artıyor yâre bu serde
Diyar-ı gurbette tutuldum derde
Gel tabip, yâremi sar garip garip

Emrah bizim elin gonca gülleri
Açılmıştır öter dost bülbülleri
Ben garip sergerdân gurbet elleri
Eylen şimden gerû var garip garip

Açılmıştır öter dost bülbülleri
Ben sefil sergerdan gurbet elleri
Bir zaman gezeyim yâr garip garip

Video yorumları

Elâ Altın

Elâ ALTIN-Hazan ile Geçti Gülşen-i Bûstan (HİCAZ)R.G.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca ~ Hazân ile geçti gülşen-i bûstan

Cevdet Bolvadin

Cevdet Bolvadin - Hazân ile geçti gülşen-i bûstan

Müzeyyen Senar

Hazan Ile Geçti Gülşeni Bostan

Zeki Müren

83 Zeki Müren Hazan İle Geçti Gülşen i Bostan Taş Plak)

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Hazân ile geçti gülşen-i bûstan

Notası

Hazân ile geçti gülşen-i bûstan notası - 1

Hazân ile geçti gülşen-i bûstan notası - 2
Hazân ile geçti gülşen-i bûstan notası - 3

Bir yanıt yazın