Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Ağır düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Her dem edip meyl-i cefâ
Zâlim neler ettin bana
Düşmez idi bu iş sana
Zâlim neler ettin bana

Video yorumları

Mustafa Doğan Dikmen

Her dem edip meyl-i cefa - Mustafa Doğan Dikmen

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Herdem edip meyl-i cefa

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Her Dem İdüp Meyl-i Cefa Cânım Neler Ettin Bana (BAYATİ)R.G.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Her dem edip meyl-i cefâ - Alâeddin Yavaşca

Notası

Her dem edip meyl-i cefâ notası

Bir yanıt yazın